Dit is nog niet bekend. Parrallel aan de realisatie van het IKL wordt er de infrastructuur rondom het IKL aangepakt. De gemeente Kaag en Braassem heeft opdracht gegeven aan Royal Haskoning DHV om verschillende varianten uit te werken voor de verkeersafwikkeling. In het onderzoek wordt gekeken naar de verkeersveiligheid rondom het halen en brengen van de basisschool, de verkeersafwikkeling en leefbaarheid van de omgeving en het ruimtebeslag.

De varianten zijn besproken op de informatieavond van 12 december 2017 . Met de input van de bezoekers van de informatieavond worden de verkeersafwikkeling en de parkeeroplossing verder uitgewerkt.