In de duurzaamheidsagenda 2016-2020 stelt de gemeente Kaag en Braassem zichzelf een aantal doelen die men de komende jaren wil bereiken, zoals:

  • 20% CO2-reductie in het jaar 2020 ten opzichte van 1990
  • 14% opwekking van hernieuwbare energie in 2020;
  • Een energie neutrale omgeving in 2050.
  • Verdubbeling van de opwekking van duurzame energie in 2020 ten opzichte van 2015.
  • Voor 2040 streeft Kaag en Braasem er naar om energieneutraal te zijn.
    Daarnaast gemeente Kaag en Braassem heeft aangegeven de ambitie te hebben om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan frisse scholen klasse B. Ook wordt er vanuit wet en regelgeving geeist dat alle overheidsgebouwen vanaf 2018 Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) moeten zijn. Gedurende de ontwerpfase van het IKL wordt onderzocht op welke wijze deze duurzaamheidsambities gehaald kunnen worden.