De gemeente Kaag en Braassem is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Integraal Kindcentrum Leimuiden (IKC Leimuiden) op de huidige locatie van Basisschool De Kleine Wereld.

Tijdens de informatieavond van 12 december 2017 in De Ontmoeting heeft het team de eerste schetsplannen van het gebouw en de omliggende infrastructuur gepresenteerd aan de bewoners. Van verschillende bewoners heeft het team reacties ontvangen op de voorlopige schetsplannen. Tips zijn meegenomen bij de verder uitwerking van het gebouw en de omliggende verkeersituatie.

Inmiddels is er achter de schermen hard gewerkt om het nieuwe IKC Leimuiden vorm te geven. Voor een korte update van de stand van zaken zie: