Op 5 september was er, een zeer goed bezochte, bijeenkomst voor ouders van het toekomstig Integraal Kind Centrum (IKL) te Leimuiden. Onder leiding van Job van Velsen is er tijdens de bijeenkomst algemene informatie verstrekt over de ontwikkelingen van het IKL.
Op dit moment vinden er veel gesprekken plaats met de verschillende organisaties om toe te groeien naar een intensieve samenwerking en een goed aanbod aan schoolse-, opvang- en naschoolse voorzieningen. Dat vraagt zorgvuldigheid en tijd
Na de inleiding is er door de 75 aanwezige ouders, verdeeld in kleine groepen, intensief en enthousiast gesproken over verschillende onderwerpen, zoals de normen en waarden, identiteit, schooltijden, ouderbetrokkenheid, aanbod vrije tijd BSO, het gebouw en de buitenruimte. De uitkomsten en aanbevelingen van de ouders zijn te downloaden op de website -> via de volgende link