Op dinsdag 6 maart 2018 is er een ouderavond Integraal Kindcentrum Leimuiden (IKL). Tijdens de ouderavond wordt aan de ouders gevraagd mee te denken over een aantal thema’s voor het nieuwe IKL. Aan bod komen de thema’s: Identiteit, Pedagogische visie, Teambuilding en werkgroep Jonge Kind. Tijdens de vorige ouderavond op 5 september 2017 is er start gemaakt met een aantal werkgroepen en de werkgroepen zullen hun eerste bevindingen presenteren en ter advies voorleggen op de ouderavond van 6 maart.