Persbericht: Bouw IKC de Lei Leimuiden gegund aan Vink Bouw

Roelofarendsveen, 10 juli 2019

Op 9 juli 2019 heeft het college van gemeente Kaag en Braassem de bouw van het Integraal Kindcentrum (IKC) de Lei in Leimuiden gegund aan bouwbedrijf Vink Bouw bv uit Nieuwkoop.

De gemeente heeft twee geldige inschrijvingen ontvangen. De prijs van beide inschrijvingen lag echter boven het gestelde prijsplafond. Dit betekent dat aanvankelijk sprake was van onaanvaardbare inschrijvingen. Hierop volgend heeft de gemeente de inschrijvers verzocht om instemming om de procedure verder voort te zetten als een onderhandelingsprocedure zonder vooraankondiging. Beide partijen zijn hiermee akkoord gegaan. Op 4 juni 2019 hebben beide partijen een inschrijving gedaan. Na beoordeling van de nieuwe inschrijvingen heeft het college besloten de bouw van het IKC te gunnen aan Vink Bouw bv uit Nieuwkoop.

Planning

Vink Bouw wil na de bouwvakvakantie 2019 beginnen met de werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2020 zijn afgerond; na de herfstvakantie in 2020 is de school dan klaar voor gebruik.

Blijf op de hoogte met de BouwApp

De gemeente Kaag en Braassem maakt sinds kort gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen over projecten in de buurt. De bouw van het Integraal Kindcentrum in Leimuiden is ook te vinden in de BouwApp. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android). U herkent de BouwApp aan de gele bouwhelm als logo.