Projectnieuws

Het Integraal Kindcentrum Leimuiden

Wat willen we bereiken:

  • Realisatie van een nieuw IKL op locatie de Kleine Wereld;
  • In lijn met de duurzaamheidsagenda het gebouw op niveau BENG (Bijna Energie Neutraal) realiseren;
  • Infrastructuur rondom het nieuwe gebouw inrichten op basis van de hedendaagse eisen

Wat gaan we daarvoor doen:

  • Met de betrokken partijen de omgevingsvergunning uitwerken en het bouwplan aanbesteden. Het streven is om begin 2019 te starten met de bouw.
  • Nadat de bouw is gestart de infrastructuur definitief uitwerken. Het streven is de infrastructuur gelijktijdig met het IKL op te leveren.

 

 

Nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het IKC Leimuiden of meld je aan voor de nieuwsbrief via de homepage. Voor de laatste nieuwsbrieven zie:

Belangrijk Nieuws

Beste site bezoeker,

Zoals jullie weten is Ter voorbereiding van de bouwaanbesteding voor de bouw van het Intergraal Kindcentrum Leimuiden is er eind vorig jaar een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.

Onlangs hebben wij de resultaten van dit onderzoek ontvangen. Hieruit blijkt dat er vervolg onderzoek nodig is.

Resultaten verkennend bodemonderzoek

Uit de resultaten blijkt dat er een kleine concentratie asbest is aangetroffen in de bodem.

Deze kleine concentratie is 0,5 meter onder het betegelde schoolplein van De Kleine Wereld aangetroffen.

Geen risico

De aangetroffen concentratie levert in de huidige situatie geen risico’s voor de volksgezondheid en omgeving op doordat het een halve meter onder de grond ligt én door tegels is bedekt. Deze conclusie wordt door de GGD Midden Holland bevestigd.

Vervolg onderzoek

In opdracht van de gemeente wordt er zaterdag 16 februari 2019 een vervolgonderzoek uitgevoerd om de mate van verontreiniging vast te stellen. Dit houdt in dat mannen in beschermende kleding aanvullende grondmonsters zullen nemen. Medewerkers van de gemeente zijn bij aanvang ook aanwezig. Op basis van de resultaten van dit vervolg onderzoek wordt er bepaald of, en in welke mate, grondsanering nodig is.

Informeren betrokkenen

Deze informatie hebben wij ook verwerkt in een brief. Bijgaand de brief zoals u deze kunt uitdelen aan uw leerlingen, zodat u de ouders/verzorgers kunt informeren. Graag zelf voor verspreiding zorgen.

Mocht je tegen bezorgde ouders aanlopen dan kunnen wij bijvoorbeeld ook volgende week nog met een aantal projectmedewerkers een toelichting komen geven.

Laat dit mij maar even weten.

Verspreiding

Deze brief is woensdag 6 februari 2019 verspreid bij de huishoudens rondom het gebied en via de basisscholen aan de betrokken ouders.

Brief over de resultaten van het bodemonderzoek