Op dinsdag 6 maart 2018 was er weer een geslaagde ouderavond van het Integraal Kindcentrum Leimuiden (IKL). Tijdens de ouderavond hebben de ouders meegedacht aan een aantal thema’s voor het nieuwe IKL, zoals de onderwerpen: Identiteit, Pedagogische visie, Teambuilding en het Jonge Kind. De betrokkenen hebben goede  aanbevelingen gegeven.  De input wordt meegenomen door de werkgroepen.  De werkgroepen zullen een terugkoppeling geven tijdens de volgende bijeenkomst (datum volgt).

Het verslag en de presentatie van de ouderavond kan u hier downloaden.