Verslag informatieavond ‘Andere schooltijden’ 23 april 2018

Op 23 april is er in de Ontmoeting een ouderavond geweest waar verschillende modellen

zijn gepresenteerd t.a.v. andere schooltijden. Het doel van deze avond was ouders informeren over de

verschillende modellen. Een aantal modellen werden besproken en uitgediept. Lees hier het verslag. Deze week vindt er een ouderraadpleging plaats.